Notarius Publicus

Advokat Anna Dyring-Bro är av Länsstyrelsen i Stockholm förordnad till Notarius Publicus för kommunerna: Danderyd,

Täby, Vallentuna och Vaxholm.För att erhålla pris per dokument om från 350 kr och uppåt, vill vi informera om att samtliga dokument skall vara ifyllda och klara för överlämnande till Notarien. Ofullständigt ifyllda handlingar eller vid rådgivning i förbindelse med legaliseringsuppdrag tillkommer extra arvode.


För Notarius Publicus tjänster utanför kontoret debiteras timarvode. 

Vad gör notarius publicus?


Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar samt även utfärda apostille.

Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.

Kontrollera lotteridragningar.

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning

att företräda någon annan.


Advokat Anna Dyring-Bro


Välkommen att kontakta oss på telefon 08-12058282Vi har semesterstängt 

        v.30 & v31

NOTARIUS PUBLICUS - NOTARY PUBLIC

Copyright @ All Rights Reserved